Krakow

Wizyta dyrektorów artystycznych w Krakowie

Odwiedzili nas specjalni goście czyli dyrektorzy artystyczni projektu Orfeo & Majnun - Martina Winkel oraz Airan Berg. To oni odpowiedzialni są za wizję artystyczną, a także za komunikowanie projektu różnorodnym społecznościom miast, szkolenia trenerów, liczne warsztaty teatralne oraz współreżyserię form scenicznych.

Dzięki ich koncepcji możemy współtworzyć wspaniałe, wielokulturowe wydarzenia w ramach projektu Orfeo & Majnun! Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej inicjatywy.