Krakow

Warsztaty społeczne – warsztaty teatralne

Warsztaty społeczne – warsztaty dla osób słyszących, słabosłyszących i niesłyszących

Fundacja Migawka

Dominika Feiglewicz, Patrycja Jarosińska, Agnieszka Madejczyk

W ramach projektu Orfeo & Majnun zrealizowano warsztaty wraz z Patrycją Jarosińską, niesłyszącą aktorką. Uczestniczyła w nich 10-osobowa grupa słyszących i niesłyszących młodych osób, wybrana podczas rekrutacji. Za pomocą historii Orfeusza i Eurydyki uczestnicy poszukiwali uniwersalnego języka teatru, który łączył ze sobą język migowy, taniec i teatr. Język migowy stał się impulsem do poszukiwań emocji w ruchu ciała. Grupie towarzyszyła tłumaczka języka migowego.