Krakow

Warsztaty społeczne – warsztaty muzyczne

Warsztaty społeczne – warsztaty muzyczne i teatralne dla seniorów

Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami przy współpracy z Centrum Aktywności Seniorów Renesans

Grażyna Konieczna, Janusz Malicki, Krystyna Malicka, Emil Bromowicz, Aleksander Uchwat

Cykliczne warsztaty muzyczne i literackie odbywały się łącznie 2-3 razy w tygodniu. Grupy seniorów od kilku do kilkunastu osób na poszczególnych spotkaniach. Uczestnicy zapoznali się z mitami oraz przygotowali program piosenek o miłości, tęsknocie z różnych kultur. Celem warsztatów było promowanie międzykulturowości wśród seniorów, jak również przybliżenie im kultury mniejszości narodowych w Polsce. Na koniec odbył się występ w dniu 20.08.2021 w parku Jordana w Krakowie.