Krakow

Warsztaty społeczne –warsztaty fotograficzne

STOWARZYSZENIE CENTRUM B 7

Joanna Urbaniec, Łukasz Lenda , Jacek Biliński, Justyna Pipczyńska

Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych wraz z późniejszą prezentacją dzieł w formie wirtualnej wystawy. Skierowany był do 8 osób niepełnosprawnych z częściowym zaburzeniem intelektualnym. Zadanie zakładało swoistą terapię poprzez sztukę, która jako dziedzina niewymierna, abstrakcyjna, nieokiełznana jest doskonałym środowiskiem do rozwoju. Warsztaty pozwoliły otworzyć podopiecznych na nowe impulsy i natchnąć ich do stworzenia niepowszednich i unikalnych kompozycji. Realizacja projektu pozwoliła również na szeroką integrację z lokalnym środowiskiem poprzez spotkania z mieszkańcami podczas warsztatów plenerowych, jak i również poprzez wirtualną prezentację stworzonych prac.