Krakow

Warsztaty społeczne – warsztaty dźwiękowe

Warsztaty społeczne – warsztaty dźwiękowe integrujące osoby niewidzące z widzącymi

Wojciech Kiwer i Piotr Peszat

Niewielkich rozmiarów skrzynia/kontener, którego wnętrze pozostaje niewidoczne dla odbiorcy.

Odbiorca może włożyć ręce do skrzyni przez specjalnie przygotowane otwory. Poruszając rękami wewnątrz niewidocznej przestrzeni, eksploruje trójwymiarową mapę, złożoną z obiektów, które pobudzają dźwiękową warstwę instalacji, odbieraną przez słuchawki.

Wnętrze obiektu to zakomponowana dźwiękowo przestrzeń 3D złożona z różnych obiektów generujących dźwięk w momencie interakcji (zmysł dotyku).

Dźwiękom generowanym przez odbiorcę towarzyszy uprzednio przygotowana ścieżka dźwiękowa prezentująca zarejestrowaną wypowiedź osoby niewidomej lub słabowidzącej, zwracająca uwagę na mnogość historii/kontekstów, które powstają w momencie poza-wzrokowej percepcji rzeczywistości.

Źródła dźwięku w skrzyni: bibuła, folia aluminiowa, folia bąbelkowa, ryż/ziarna w pojemniku, gąbka, piasek w rurze.

Co rejestruje/generuje dźwięk? Mikrofony kontaktowe – drganie, mikrofony kontaktowe – vocoder (ok. 20 min. LOOP), miniaturowe mikrofony, playtronica > sample.