Krakow

Warsztaty społeczne – Pocztówki

Litograf Studio Justyna Mazur- Kiwer, Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

Założeniem było wyprodukowanie zestawu pocztówek wykonanych reliefem, dzięki czemu mogłyby zostać odczytane przez osoby niewidzące. Użyte motywy graficzne przedstawiały zwierzęta i fantastyczne stworzenia pojawiające się w mitach Orfeusz i Eurydyka oraz Lejla i Madżnun. Podczas spotkania i rozmów prowadzący w przystępny sposób nawiązywał do fabuły obu mitów i występujących w nich postaci. Każdy uczestnik projektu otrzymał komplet pocztówek, po czym tworzył historię, bazując na tym, co przedstawiają ilustracje. Dodatkowo podczas warsztatów drukowaliśmy obrazki dla dzieci słabowidzących. Grafiki powstawały przy wspólnej pracy dzieci i osób upośledzonych, niewidzących i słabowidzących oraz ich opiekunów. Powstało 20 kompletów grafik. Wszystkie materiały zostały przekazane do biblioteki Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.