Krakow

Warsztaty społeczne – aktywizacja seniorów

Aktywizacja seniorów w ramach zajęć wokalno-aktorskich

wsparcie Ośrodka Kultury w Zabierzowie

Małgorzata Krzysica

Grupą docelową byli seniorzy z Kobylan i Bogusławic. Warsztaty opierały się na pracy z muzykami, improwizacji aktorskich na zadany temat. Dobór tekstów i piosenek do skonstruowania widowiska pozwolił przesłać uczestnikom swoje przesłanie i osobiste doświadczenia. To próba współczesnego pokazania ponadczasowych ludzkich dramatów, by jak najprościej i najpiękniej przekazać swoje uczucia i przemyślenia.

Tematy:
– Miłość – czym jest, jak ją opisać, pokazać, przedstawić. Rodzaje miłości. Ludzkie historie i dramaty.
– Tęsknota – czy jest słabością czy siłą / środki artystyczne, aby o niej opowiedzieć.
– Śmierć i rozstanie – próba przekazania własnych doświadczeń, przeżycie wobec świadków.