Krakow

Nabór na organizacje warsztatów społecznych

W związku z realizacją międzynarodowego projektu „Orfeo & Majnun” Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza do udziału w open callu przeznaczonym dla profesjonalistów.

W związku z realizacją międzynarodowego projektu „Orfeo & Majnun” Krakowskie Biuro Festiwalowe zaprasza do udziału w open callu przeznaczonym dla profesjonalistów. Poszukiwane są osoby gotowe do prowadzenia warsztatów artystycznych będących twórczą interpretacją pojęć Miłość / Strata / Tęsknota, nawiązujących do mitów o Orfeuszu i Eurydyce oraz Madżnunie i Lejli. Warsztaty prowadzone będą cyklicznie – od stycznia do czerwca 2020, a do udziału zachęcamy wszystkich chętnych, w tym także osoby na co dzień zagrożone społecznym wykluczeniem. Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2019!

Artyści wizualni, animatorzy kultury, instruktorzy, art-pedagodzy i terapeuci, aktywiści i edukatorzy – do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy są w stanie poprowadzić cykliczne działania aktywizujące w instytucjach/organizacjach z grupami warsztatowymi (zaproponowanymi przez siebie lub przez organizatora), w tym także z osobami z grup społecznie wykluczonych.

Do zadań prowadzącego warsztaty należeć będzie:

  • przygotowanie koncepcji pracy z daną grupą/instytucją,
  • prowadzenie cyklicznych warsztatów twórczych z ustaloną grupą uczestników,
  • integracja grupy warsztatowej, pełne wykorzystania jej potencjału – zarówno na polu społecznym, jak i kulturalnym,
  • prezentacja efektów pracy w formie pokazu w ramach parady lub czerwcowych pokazów plenerowych,
  • uczestnictwo i przygotowanie krótkiej prezentacji podczas giełd pomysłów sieciujących działania wszystkich prowadzących warsztaty w ramach projektu „Orfeo & Majnun”.

Cele warsztatów to:

  • integracja artystów/animatorów z  uczestnikami/odbiorcami,
  • wypracowanie wspólnego pola działań twórczych,
  • przygotowanie pokazu pracy finałowej ( lub innej formy prezentacji efektu pracy) w ramach parady lub podczas czerwcowych pokazów plenerowych. Parada odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020, jako integralna część Wianków/Święta Muzyki,
  • aktywizacja grupy/instytucji współpracującej ( domy kultury, świetlice, kluby, organizacje itd.) do uczestnictwa w prezentacji finałowych efektów pracy podczas parady.

Warsztaty zakwalifikowane do realizacji odbywać się będą w okresie od stycznia do czerwca 2020. Prowadzący warsztaty otrzymają honorarium.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia swojej propozycji warsztatów można znaleźć w załączniku.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.orfeomajnun.pl