Brussels

(her)beleef / (re)vivez Orfeo&Majnun - CINEMATEK

Juni is ook in Cinematek toegewijd aan Orfeo & Majnun ! Vanaf 16 juni worden er acht langspeelfilms gepresenteerd, sommige onvermijdelijk, andere minder voor de hand liggend, die thematisch verbonden zijn met de Orpheusmythe.

Naast films die er - via toneelbewerkingen - direct naar verwijzen, zoals Cocteau's Orphée en Camus' Orfeu Negro, zijn er ook een aantal waarin een thematisch element uit de mythe zijn weerklank vindt: dat van de onderhandeling voor een tweede kans, voor een nieuw begin, voor de afwijzing van de dood als einde. De ene keer veruiterlijkt als luchtige fantasie - een hemelse rechtszaak (A Matter of Life and Death) of discussies met een stijlvolle engel des doods (Here Comes Mr. Jordan) -, een andere keer in existentieel-religieuze context, waar geloof noch ongeloof de verwarring verminderen in het aanschijn van een mirakel (Ordet) of de absurde claim van wedergeboorte (Birth). Elk van deze verhalen zoekt in het drama een uitweg voor personages die, geconfronteerd met de dood, worstelen met het fundamentele onaf zijn van het leven. Een moment van verbeelding lang bepleiten ze daar met zichzelf of anderen de onrechtvaardigheid van en proberen ze er, al is het slechts voor even, aan te ontsnappen.

---------------------------

Juin est aussi dans la Cinematek dédié à Orfeo & Majnun. A partir du 16 juin, ils vous proposent huit longs métrages, certains inévitablement, et d’autres de manière moins évidente, reliés thématiquement au mythe d’Orphée.

A côté des films qui y font directement référence par des adaptations théatrales, comme Orphée de Cocteau ou Orfeu Negro de Camus, il en existe d’autres ou il est fait écho à un aspect particulier du mythe: celui de la négociation d’une deuxième chance, d’un nouveau départ, d’un rejet de la mort comme fin. Ici sous un aspect fantastique - un tribunal céleste (Une question de vie ou de mort) ou des discussions avec ange de la mort élégant (Le Défunt récalcitrant)- ailleurs sous un angle existentiel ou religieux, où ni la croyance ni son rejet ne diminuent l’étonnement en présence d’un miracle (Ordet) ou la supplication absurde d’une renaissance (Birth).

---------------------------------

Programme/ programma:

- 16/06: Orfeu Negro

- 17/06: De Spookkar Körkarlen

- 20/06: Orphée

- 22/06: Het woord Ordet

- 23/06: Vertigo

- 25/06: Birth

- 26/06: Metamorfeus + here comes mr. Jordan

- 27/06 : a matter of life and death

---------------------------------------------

Bekijk het volledige programma en de korte samenvattingen van de films op hun site

Regardez le programme complet et les résumé des filmes sur leur site

#orfeoandmajnun